Sovjet affiches


Geen affichecultuur was zo grof en rauw als die van de Sovjets in de jaren 30-50. Gangbare conventies over kleurgebruik en vlakverdeling werden met voeten getreden. Is het misschien juist daardoor dat deze posters zo'n sterke impact hebben ?